Beogradska knjiga mrtvih - Aleksandar Petrović

Objavljen triler ”Beogradska knjiga mrtvih” Aleksandra Petrovića

Udruženje građana „Periskop“ nedavno je objavilo roman Aleksandra Petrovića „Beogradska knjiga mrtvih“. Reč je o delu čiju okosnicu čini misteriozni nestanak mlade naučnice koja je u Beogradu radila na proučavanju mumije staroegipatskog sveštenika Nesmina. Njen slučaj preuzima policijski inspektor Nebojša Radić, koji ima nesnosne glavobolje i flešbekove na bizarnu nesreću.

Ovim događajem, čitaoci bivaju uvučeni u priču započetu pre 2.500 godina na obali Nila, koja će se razrešiti u Beogradu za svega nekoliko dana, na ušću Save i Dunava. Žanrovski, delo predstavlja mešavinu trilera i detektivskog romana, ali se ističe da je priča prvenstveno o čežnjama koje čekaju da budu ostvarene: kroz vreme, prostor, drugo biće ili – pisanje.

Aleksandar Petrović rođen je 1973. godine. Živi u Beogradu, a po struci je oralni hirurg. Do sada je objavio dva romana „Kolaž za dvoje“ (Čekić, 2010) i „Beogradsku knjigu mrtvih“ (Periskop, 2015). Njegove priče i eseji objavljeni su u više zbornika i časopisa, među kojima je i hrvatski časopis za fantastičnu književnost Ubiq.