Paradoks necepanja atoma

PARADOKS NECEPANJA ATOMA – nova knjiga eseja Milana Ćirkovića

Izdavačka kuća Heliks objavila je zbirku eseja Paradoks necepanja atoma – Novi ogledi o nauci i fantastici eminentnog srpskog promotera nauke i astrobiologa, dr Milana M. Ćirkovića.

Knjiga sadrži oglede i prikaze pisane u periodu od 2015. do 2019. godine i u odnosu na slične ranije Ćirkovićeve zbirke eseja Artefakti za svemirsko putovanje (2009) i Opšta teorija žirafa (2015), donosi tekstove koji se na specifičniji način bave teorijom i praksom naučnofantastičnog žanra, u književnom, filmskom i televizijskom mediju.

U predgovoru ovom izdanju, dr Biljana Stojković naglašava da Ćirković svojom novom knjigom iznosi žestoku kritiku antropocentričkog pogleda na svet, a „razumevanje živog sveta na Zemlji kod njega je teorijski proširena na potragu za životom po čitavom svemiru (ili svemirima), što argumentaciju protiv antropocentričnosti čini još snažnijom“.

„Predstava o malecnom nebeskom telu, koje je samo jedno od strahovitog mnoštva u neverovatnom prostranstvu, a naseljeno je malecnim bićima sa ego-manijakalnom predstavom o sopstvenoj mentalnoj veličini i važnosti, zasigurno poprima razmere parodije kada se stvar sagleda na taj način, iz kosmičke perspektive. Paradoks necepanja atoma usmeren je ka naglašavanju upravo ove perspektive i to na originalan način – analizom obilja naučnofantastične literature, filmova i televizijskih serija“, ističe dr Biljana Stojković.

Prvi deo, „Sustizanje budućnosti“, u kojem se uglavnom nalaze prethodno neobjavljeni Ćirkovićevi tekstovi, pokušava da osvetli neke od tematskih krugova koji se ponavljaju ne samo u žanru, već i u širem prostoru savremene kulture i javnog govora, kao što su svođenje svesti na „pravu meru“ ili intelektualni terorizam kojim socijalni konstruktivisti pokušavaju da potkopaju zdanje savremene nauke i prosvetiteljstva uopšte.

Drugi deo, slične dužine, ali dosta drugačije strukture, pod samoobjašnjavajućim naslovom „Knjige, filmovi, televizijske serije“, okrenut je prikazima konkretnih dela i primerima koji ilustruju pojedine pojmove, teme i filozofeme uvedene u prvom delu.

Knjiga sadrži 261 stranu. Do 15. juna 2022. moći će da se naruči preko sajta izdavača po promotivnoj ceni od 693 dinara, a nakon tog datuma biće dostupna po redovnoj ceni od 1,155 dinara.

Paradoks necepanja atoma uskoro će se naći i u svim bolje opremljenim knjižarama.

Milan M. Ćirković (1971) viši je naučni saradnik Astronomske opservatorije u Beogradu i docent na Departmanu za fiziku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Odbranio je doktorat iz fizike na Državnom univerzitetu Njujorka 2000. godine. Njegovi glavni istraživački interesi su u oblastima astrobiologije (potraga za vanzemaljskim životom i SETI, antropsko načelo), kosmologije (tamna materija, buduća evolucija svemira) i filozofije (strela vremena, kauzalnost, epistemologija, analiza rizika, transhumanizam, interdisciplinarni dijalog). Objavio je do sada tri knjige i oko stotinu naučnih radova u prestižnim svetskim istraživačkim časopisima i u zbornicima radova sa međunarodnih konferencija. Objavio je i pedesetak članaka u domaćim i međunarodnim časopisima za popularnu nauku, te nekoliko književnoteorijskih ogleda. Preveo je više naučno-popularnih knjiga na srpski jezik.

Paradoks necepanja atoma - Milan Ćirković
Paradoks necepanja atoma – Milan Ćirković