Etno Antropološki Problemi - Temat posvećen hororu

Antropološki časopis EAP donosi temat posvećen hororu

Novi broj akademskog časopisa Etno-Antropološki Problemi (EAP, Vol 11, No 2, 2016), u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, donosi temat posvećen antropologiji horora.

Kako ističe gost urednik ovog izdanja, Marko Pišev, ovo je prvi put da se u domaćoj antropologiji ukazala prilika za objavljivanjem, na jednom mestu, skupa naučnih tekstova posvećenih horor žanru.

„Polje antropologije horora, iako nedovoljno istraženo, napokon se ovim tematom izborilo za jasniju naučnu vidljivost u našoj zemlji“, između ostalog u opširnoj uvodnoj reči navodi Pišev.

Temat sadrži ukupno šest radova: „Horor i zlo“ Marka Piševa, „Tri paradigme horora“ Dejana Ognjanovića, „Užasnutost i opčinjenost večitim telom: mumija u ranoj horor književnosti“ Bojana Žikića, „The final girl on the freeway: Adaptation and appropriation of a fairy tale“ Džejmsa Klode, „Sjedinjene Države ‘Zombilenda’: migracije u popularnoj kulturi na primeru epidemije zombija“, Marine Mandić, „Haunting Lessons“ Džoselin Jurič.

Pored ovih radova, u časopisu su mimo horor temata zastupljeni i drugi tekstovi koji bi mogli biti zanimljivi ljubiteljima fantastike: „Kjubrikovo čitanje Bardžisa: Značaj kostima za razumevanje Paklene pomorandže“ Dijane Metlić i „Jugoslovenski ‘crni talas’ i kritički diskurs: preispitivanje prošlosti, kritika sadašnjosti i anticipiranje krize“ Sanje Lazarević-Radak.

Opširniju najavu ovog izdanja možete pročitati na blogu Dejana Ognjanovića, Cult of Ghoul.

Časopis Etno-Antropološki Problemi pored štampanog, dostupan je i u elektronskom formatu, a besplatno se može preuzeti sa adrese: http://www.eap-iea.org/index.php/eap/issue/view/40/showToc.