“Amazing Stories” ponovo izlazi od 2012?

Najstariji časopis na svetu posvećen isključivo fantastici, američki “Amazing Stories”, mogao bi ponovo da počne da izlazi tokom 2012, nakon skoro sedam godina pauze.

Oformljen je uređivački savetodavni odbor koji bi trebalo da ovaj magazin ponovo postavi na noge. Odbor pored Teda Vajta, koji je časopis uređivao od 1968. do 1978. godine, čine Bari Malzberg, Džo Vržos, Patrik Prajs i, odnedavno, slavni pisac naučne fantastike Robert Silverberg.

“Amazing Stories” je 1926. godine osnovao Hugo Gernsbek u želji da pruži čitalačkoj publici literarni užitak koji bi išao u korak sa tadašnjim naučno-tehnološkim napretkom. Nedugo po osnivanju magazina, Gernsbek je smislio kovanicu “scientifiction” kao žanrovsku odrednicu za prozna ostvarenja koja su štampana u njegovom časopisu, a kovanica je naknadno preinačena u sada već globalno prihvaćeni žanrovsku odrednicu “science fiction” iliti naučnu fantastiku. Časopis “Amazing Stories” je izlazio gotovo punih osamdeset godina, tokom kojih je menjao vlasnike, urednike, format, periodičnost izlaženja, pa čak i ime, ali u čijem se naslovu uvek zadržavao “Amazing” kao zaštitni znak.

Poslednji broj magazina “Amazing Stories” objavljen je u martu 2005. godine.