Hej, vi, ale, još nam vile fale

Projekat o mitskim bićima iz predanja – zaokružen knjigom

U izdanju Narodnog muzeja Užica, upravo je objavljena knjiga „Hej, vi, ale, još nam samo vile fale“, kao završni deo projekta „Upoznajmo mitska bića iz srpskih predanja“.

Projekat koji je tokom 2014. i 2015. godine realizovao Narodni muzej Užica u saradnji sa osnovnim školama Užica, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, imao je za cilj da, kroz interaktivni pristup, edukuje decu nižih razreda osnovne škole predavanjima o mitskim bićima iz srpske narodne religije

U izjavi za sajt Art-Anima, kustos Narodnog muzeja Užica, Zagorka Milićević, predstavila je ovaj nesvakidašnji poduhvat sledećim rečima:

„Projekat se odvijao u više faza, kroz koje su deci, na radionicama, najpre putem predavanja, predstavljena mitološka bića koja se najčešće pojavljuju u srpskim predanjima, a kasnijim radom su praćene reakcije dece i potom omogućene povratne informacije kroz likovni, literarni i scenski vid kreativnog izraza.“

Kao završni deo projekta i rezultat rada na radionicama obavljenim u novembru 2014. sa 100 učenika trećih razreda osnovnih škola iz Užica, organizovana je izložba radova nastalih na radionicama“, ističe Zagorka Milićević. A ovi radovi publikovani su u knjizi „Hej, vi, ale, još nam samo vile fale“ uz opis i ilustracije bića srpske mitologije.

Uvodnu celinu knjige čini predgovor dr Ljiljane Gavrilović, naučnog savetnika Etnografskog instituta SANU i vanrednog profesora Filozofskog fakulteta u Beogradu, kao i tekstovi etnologa Milodarke Đajić, Nevene Pantić, Ivane Todorović i Zagorke Milićević, kojima su predstavljena brojna mitska bića iz srpskih predanja: ala, zmaj, zduhać, vuk, šumska majka, vodeni duh, zmija, vile, veštice, mora, usud, suđenice, vampir…

Drugi deo knjige čini drama Jelene Lukić „Šuma iz sna“. Dok je treći deo posvećen dečjim radovima sa održanih radionica. Knjiga je grafički uobličena ilustracijama umetnice Tijane Jevtić. 

Inače, u okviru projekta „Upoznajmo mitska bića iz srpskih predanja“, urađena je i pozorišna predstava prema drami „Šuma iz sna“, kojom će osnovci pokazati šta su naučili tokom radionica. Poseban doprinos u pripremi predstave dali su Ivana Stamatović (kostimi), Ignjat Milićević (muzika), Andrijana Simović (režija).

Od video materijala nastalih tokom trajanja projekta montiran je kratki film, koji je uradio dokumentarista Zoran Domanović, pa će tako o ovom izuzetnom poduhvatu Narodnog muzeja Užica, ostati svedočanstvo i u obliku video zapisa.

Hej, vi, ale, još nam samo vile fale
”Hej, vi, ale, još nam samo vile fale”