Vlad III Cepeš

O Vladu III Cepešu na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu

Na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (sala 340), u subotu 11. januara 2020. godine od 13 časova, biće održano predavanje dr Borisa Stojkovskog o najpoznatijem vampiru u istoriji: grofu Drakuli, odnosno vojvodi Vladu Cepešu pod naslovom „Ko je zapravo bio Vlad III Cepeš“.

Predavanje se organizuje u okviru master kursa Odseka za srpsku književnost „Vampir: od folklornih narativa do srpske fantastike početkom 21. veka“.

Akcenat predavanja biće prevashodno na istorijskoj ličnosti Vlada Cepeša Drakule, njegovom poreklu i njegovoj vladavini u Vlaškoj. Međunarodni odnosi, posebno sa Turcima, kao i Ugarskom su takođe u fokusu, ali i unutrašnja politika, posebno feudalni odnosi unutar same Vlaške i Erdelju.

Budući da se radi o jednoj od najintrigantnijih ličnosti u svetskoj istoriji, koja je doživela veliku metamorfozu tokom stoleća, biće reči i o tome kako se, od same epohe Vlada Cepeša, pa kroz istoriju, njegov lik menjao od realne istorijske ličnosti ka surovom vampiru. Objasniće se uticaj savremenih istorijskih izvora, kao i kasnijih spisa.

Na kraju, razmotriće se i nastanak legende o savremenom grofu Drakuli, pratiće se izvori Brema Stokera i razvitak ove ličnosti u popularnoj kulturi.

Ulaz je slobodan za sve zainteresovane posetioce.

Dr Boris Stojkovski je vanredni profesor na Odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Predaje srednjovekovnu istoriju, a do sada je objavio više samostalnih i koautorskih monografija, naučnih radova i saopštenja na međunarodnim naučnim konferencijama. Član je spoljnog tela Mađarske akademije nauka za istraživače van Mađarske, kao i brojnih drugih naučnih udruženja. Višestruki je stipendista Mađarske akademije nauka, a bio je gost predavač na Filozofskom fakultetu u Nišu, kao i na univerzitetima u Budimpešti, Pizi i Olomoucu.

Boris Stojkovski
Dr Boris Stojkovski