Miroljub Todorović: ŠUMA

Miroljub Todorović

ŠUMA

 

Ono što me je najviše zapanjilo
U prvom susretu sa šumom
Bila je potpuna staklasta providnost
Stabala. Mogao sam uočiti:
Građu stabla raspored ćelija
I kretanje protoplazme kao tamnosive
Magličaste mase. Zanimljivo poređenje
Sa Galaktičkim Maglinama išlo je
Na štetu ovih drugih jer kretanje
Protoplazme lagano i dostojanstveno
Mnogo me je više uzbuđivalo

 

(Iz zbirke “Planeta”, Niš, 1965)