Slobodan Pavićević: CVET – RADIJUM

Slobodan Pavićević

CVET – RADIJUM

 

Teku zraci,
Svici u nejasan san putujući,
Polarno veče koje će da me nauči,
U isto vreme da živim i budem mrtav van smrti.