Darko Suvin

Novi sajt teoretičara naučne fantastike Darka Suvina

Domaći ljubitelji i proučavaoci fantastike odnedavno imaju priliku da posete novi sajt posvećen delu jednog od najznačajnijih svetskih teoretičara književnosti i pionira akademskog izučavanja naučne fantastike, Darka Suvina.

Sajt se nalazi na adresi https://darkosuvin.weebly.com, a donosi mnoštvo tekstova razvrstanih u sekcije: „Brecht drama i teatar“; „Jugoslavija jugosfera“; „Naučna fantastika i utopija“; „Poezija i kratka proza“; „Politička epistemologija“. Za razliku od već postojećeg sajta darkosuvin.com, koji pruža uvid u mnoštvo priloga na engleskom jeziku, novi sajt sadrži tekstove isključivo na srpsko-hrvatskom.

Poklonicima fantastike i naučne fantastike najinteresantnija sekcija „Naučna fantastika i utopija“ donosi obiman odlomak iz čuvene Suvinove knjige „Metamorfoze znanstvene fantastike“, zatim rad o knjizi Ursule K. Legvin Čovek praznih šaka („Spoznaja, sloboda, The Dispossed kao klasik“), još uvek neaktiviranu podsekciju „Spisi o utopizmu“ i podsekciju „Ostali spisi“.

U poslednjoj od navedenih podsekcija nalazi se veći broj tekstova među kojima i: „O Williamu Gibsonu i kiberpank znanstvenoj fantastici (1988-91)“, „O ‘drugoj trilogiji Earthsea’ U. K. Le Guin i njenim spoznajama“, „O žarištima za razumijevanje SF-a: korist, korpus, povijest, izgledi u usporedbi s fantasyjem“, „U spomen Stanislava Lema“…

Sajt još uvek nije dobio konačan izgled, pa u narednim nedeljama možemo očekivati dodatne materijale, a moguće su i manje korekcije po pitanju uređenja sekcija i podsekcija.

Darko Suvin, rođen je u Zagrebu 1930. godine. Tumač je književnosti, istoričar i teoretičar naučne fantastike, evroameričke i japanske dramaturgije, te kulture uopšte, pesnik i prevodilac. Od 1990-tih bavi se pretežno političkom epistemologijom.

Završio je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu englesku i francusku filologiju i predavao na istom fakultetu teatrologiju na Odseku za komparativnu književnost od 1959. do 1967. godine. Nakon što se iselio u Sjedinjene Države 1967. godine, predavao je englesku i komparativnu književnost na Univerzitetu Masačusets, a zatim od 1968. do 1999.  isti predmet i na McGill univerzitetu u Montrealu u Kanadi, odakle se u penziju povlači u zvanju profesor emeritus. Sada živi u Italijanskom gradu Luki.

Jedan je od osnivača časopisa Science Fiction Studies, publikacije koja je visoko podigla standarde pisanja o naučnoj fantastici, podstakla razradu terminološkog aparata, diskusiono-polemičkog pristupa, ozbiljnih analitičkih pristupa i društvenog angažmana.

Njegova najpoznatija dela su Od Lukijana do Lunjika: Historijski pregled i antologija naučne fantastike i Metamorfoze znanstvene fantastike. Beogradska izdavačka kuća SlovoSlavia 2009. godine je objavila njegovu zbirku eseja Naučna fantastika, spoznaja, sloboda.