Vladimir Lazić: POVRATAK

Nekako se iskobeljao, otresao prašinu iz očiju i uputio kući. Bio je krupan i krakat čovek, te su njegove cipele u velikim zalogajima odgurivale zemlju noseći ga domu. Preskočio je plot i zadovoljno uzdahnuo kada se našao u svom dvorištu.

Žena će mu oprati noge i pristaviti večeru, a onda će zajedno na počinak. Uželeo se njenog mesnatog, belog tela. U kući je tinjala petrolejka. Prišao je prozoru i video ženu kako steže zube dok na njoj seva gola komšijina zadnjica.

Kao da je znao da će biti tako.

Ono što nije znao bilo je da je prekjuče umro.

Setio se i toga, ali tek kada ga je žena spazila i počela da vrišti.