Tuševljakovićeva priča najbolja na Alminom konkursu

Darko TuševljakovićDarko Tuševljaković, jedan iz plejade izvrsnih mladih srpskih pisaca fantastike, ovih dana je dobio još jedno priznanje za kratku literarnu formu. Na ovogodišnjem konkursu za “najkraću kratku priču”, koji tradicionalno već devet godina organizuje izdavačka kuća Alma, Tuševljaković je osvojio prvo mesto pričom “Kuće u vazduhu”.

Konkurs je bio raspisan za kratka prozna ostvarenja koja ne sadrže više od 900 slovnih mesta ili 15 redova. Suorganizatori konkursa bili su Beografiti.

Tuševljaković je autor sa odličnim osećajem za kratku formu. Na književnoj sceni srpske fantastike nametnuo se upravo minijaturama i pripovetkama, a zastupljen je i u velikom broju domaćih antologija kratke priče.

Zbirka najboljih radova sa konkursa izdavačke kuće Alma, koja nosi naziv po pobedničkoj priči, može se naći u štampanoj i elektronskoj formi. Elektronska forma je besplatna i može se preuzeti sa adrese: http://www.alma.rs/lib/savremena/Kuce-u-vazduhu.zip

Iako smo od Tuševljakovića navikli da čitamo dela iz domena fantastike,  priča “Kuće u vazduhu” ipak ne pripada tom literarnom miljeu. Međutim, pasionirani ljubitelji fantastike neće ostati uskraćeni kada je reč o Tuševljakovićevom književnom stvaralaštvu. Naprotiv, od nedavno imaju priliku da čitaju Darkov roman prvenac “Senka naše želje” (Čarobna knjiga), o kome se već sada mogu pročitati veoma povoljni komentari na našem forumu.