Slobodan Vukanovic: POSLEDNJI PUTNIK

Slobodan Vukanović

POSLEDNJI PUTNIK

(Legenda o Čovjeku)separator

Bio je puž
Bio je gazela
Bio je svjetlost

Putnik od mikroorganizama
Putnik od krvi
Putnik od platine

Moć ga odvede u legendu

Otišao je putnik  Zvjezdočitač
Otišao je putnik Čovjek Kometa
Nasta prasak Čovjeka Čipa
Od Čovjeka Čipa nasta Omotač
Gleda nas očima dijamanta
I srcem platine

Ostade bez zavičaja
Čovjek Zvjezdočitač
Čovjek Čip
Čovjek Prasak

Postade vječiti putnik
Svijetli hiljadu svjetlosnih godina
Svi mu se dive
Legenda je moćna  a tužna

Bio je puž
Bio je gazela
Bio je svjetlost

Krv ima rok upotrebe i trajanja
Platina je put za vječnost