Slobodan Vukanović: PALME RAĐAJU GRUDVE SNIJEGA

Slobodan Vukanović

PALME RAĐAJU GRUDVE SNIJEGA

 

Uz nanotehnologiju
Biohemiju mozga
Neuroni stvaraju svijest
Analiziraju um
Zamorčad smo sa ciljem
Sa opravdanjem
Koje otvara kapiju saznanja i tajni
Njihova teorija je kremen kamen
Naša stepenice za četvrtu dimenziju

Biti između dva svijeta
A imati vlast u trećem
Je li to pogodnost
Ili kazna
Imati reda u neredu
Može i obratno

Graditelji dimenzija i građevina moći
Nemaju namjeru za mjeru
Moćnma casrtva su se rušila
Mali i dalje opstaju
Ne treba preskakati stepenice

Da li si to ti
Ili tvoj klon
Ja nisa,m na Jupiteru
Hranim osmokirlog leptira
Farbam moju sjenku u ljubičasto
Da ne zaluta

Nanotehnologija je kuhinja transformacije

Plemeniti metali i plazmoidi
Stvaraju misaono saće
Tražimo sklonište kombinacija
Sanjamo san orla
Da bi u lovudobili krila
Pomiješali smo krv jaguara i srne
U pustinji mirišu magnolije
Palme rađaju grudve snijega