Predstavljanje romana ”Led” Jaceka Dukaja

Datum i vreme: Petak, 31. maj 2019, 17.00h
Mesto: Klub galerija Polet (Cetinjska 15, Beograd)
Učestvuju: Dejan Ajdačić, Jelena Jović, Jelena Nidžović

Led poljskog pisca Jaceka Dukaja, monumentalno delo ovenčano Evropskom književnom nagradom, govori o alternativnoj stvarnosti u kojoj se nikada nije dogodio I svetski rat, a Poljskom i dalje vlada caristička Rusija. Nakon famozne Tunguske eksplozije, po Sibiru počinje da se širi čudan led koji će na kraju stići sve do Varšave. Glavni junak Benedikt Gjeroslavski, briljantni matematičar i pasionirani kockar počinje da bliže ispituje ovaj fenomen.

Zaplet romana obiluje zapanjujućim obrtima, političkim, ljubavnim i kriminalnim intrigama, kao i neverovatnom imaginacijom njegovog autora. Među likovima Leda pojavljuju se Raspućin i Nikola Tesla, a sve ovo je u funkciji sklapanja majstorski osmišljenog i opisanog alternativnog sveta u kome istorija, istina i logika takođe postoje, ali na potpuno drugačiji način.

O UČESNICIMA

Dejan Ajdačić
Dejan Ajdačić

Dejan Ajdačić je rođen 1959 . godine. Diplomirao je, magistritrao i doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radio je u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu do 2003., predavao je na slavistici Univerziteta u Kijevu i Lođu. Autor je 21 knjige, osnivač i urednik godišnjaka Kodovi slovenskih kultura i Ukras i urednik pedesetak zbornika među kojima Antiutopije u slovenskim književnostima, Čuda u slovenskim kulturama, Slovenska naučna fantastika, Слав’янська фантастика i dr. Bavi se etnolingvistikom, frazeologijom, književnom fantastikom, uporednom književnošću i folkloristikom.

Jelena Jović
Jelena Jović

Jelena Jović (1981) predaje na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Grupi za poljski jezik i književnost. Prevodi modernu poljsku poeziju, eseje, književno-istorijske i antropološke monografije, kao i obimna prozna dela poput romana Mračno da skoro je noć Joane Bator, Morfijum Ščepana Tvardoha Led Jaceka Dukaja.

Jelena Nidžović
Jelena Nidžović

Jelena Nidžović rođena je u Čačku 1987. godine. Diplomirala je na Katedri za južnoslovenske književnosti Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Godinama se bavila knjižarstvom, ne računajući nekolicinu eseja, prikaza, predgovora i književnokritičkih tekstova koje je objavila u odgovarajućim publikacijama. Urednica je u Kontrast izdavaštvu, i raspolaže zadovoljavajućim brojem hobija. Želja joj je da veruje da je čitanje i dalje, i najpre – jedan od njih.