Mirča Elijade - Mitovi, snovi i misterije

Objavljena knjiga MITOVI, SNOVI I MISTERIJE Mirče Elijadea

Knjiga eseja Mitovi, snovi i misterije jednog od najistaknutijih svetskih proučavalaca istorije religije, pisca i filozofa Mirče Elijadea, objavljena je u izdanju Akademske knjige.

Ova knjiga o tumačenju mita, njegovoj strukturi i funkciji, te njegovoj vezi sa misterijom i odnosu prema snovima, stekla je izuzetno široku publiku.

Posebna pažnja posvećena je vezi između dinamike nesvesnog koja se manifestuje u snovima i mašti s jedne strane, i struktura religijskog sveta, sa druge.

Polazeći od zapažanja da u svetu snova čovek stalno pronalazi simbole, slike, figure i događaje koji konstituišu mitologije, autor u većini tekstova pruža aluzije i kratka poređenja između aktivnosti nesvesnog i religijskih činjenica.

Za arhaično društvo mit je temelj društvenog života. On izražava apsolutnu istinu, jer govori o svetom događaju nastalom u svetom vremenu. Kao takav, postaje primer poželjnog modela ponašanja unutar jednog društva. Moderna društva, takođe, zadržavaju određeni stepen mitskog nasleđa, koji određuje obrasce ponašanja.

Razumevanje mita pokazaće se kao jedno od najkorisnijih otkrića 20. veka. Naročito u komunikaciji zapadne sa drugim kulturama, pre svega, kulturama istoka a onda i ostalima.

Knjigu Mitovi, snovi i misterije sa francuskog jezika preveo je Dušan Janić.

Mitovi, snovi i misterije - Mirča Elijade
Mirča Elijade – MITOVI, SNOVI I MISTERIJE

Mirča Elijade (Mircea Eliade, 1907–1986), književnik i jedan od najvažnijih svetskih stručnjaka u oblasti komparativne analize religija, studirao je i doktorirao filozofiju u Bukureštu. Nakon emigracije 1945. godine u Parizu je predavao istoriju religije, najpre na École pratique des hautes études (do 1948), a potom na Sorboni. Od 1957. godine bio je redovni profesor na Univerzitetu u Čikagu.

Proučavao je religiju primitivnih društava Australije, Polinezije i Afrike, kulture drevne Indije, Egipta, Grčke i Rima. Autor je više knjiga iz oblasti istorije religija, ali i dela iz umetničke književnosti. Akademska knjiga je 2011. godine objavila njegovu studiju Rasprava o istoriji religija.

SADRŽAJ:

Predgovor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I Mitovi savremenog sveta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

II Mit o plemenitom divljaku, ili prestiž početka. . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Kanibalove brige. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Dobri divljak, jogin i psihoanalitičar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

III Religijski simbolizam i vrednovanje teskobe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

IV Nostalgija za rajem u primitivnim tradicijama. . . . . . . . . . . . . . . . . 61

V Čulno opažanje i mistična iskustva kod primitivnih ljudi. . . . . . . . 75

Uvodne napomene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Bolest i inicijacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Morfologija „izbora”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Prosvetljenje i unutrašnje viđenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Promena režima čulnog opažanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Vančulna percepcija i paranormalne sposobnosti. . . . . . . . . . . . . 88

„Magijska vrelina” i „vlast nad ognjem”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Čula, ekstaza i raj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

VI Simbolizmi uspenja i „snovi na javi”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Magijski let. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Budinih sedam koraka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Durohana i „san na javi”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

VII Moć i svetost u istoriji religije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Hijerofanije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Mana i kratofanije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

„Lično” i „bezlično”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Raznovrsnost verskog iskustva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Sudbina višeg bića. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

„Snažni bogovi”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Indijske religije „moćî”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

„Magijska vrelina”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

„Sile” i „istorija” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

VIII Majka-Zemlja i kosmičke hijerogamije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Terra genetrix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Mitovi o poreklu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Uspomene i nostalgija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

„Mutter Erde”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Humi positio: polaganje deteta na tlo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Podzemna „materica” fetusâ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

Lavirinti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Kosmičke hijerogamije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Androginost i celovitost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Jedna istorijska i kulturna hipoteza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

„Početna situacija”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Izanagi i Izanami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Polnost, smrt, stvaranje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

Stvaranje i žrtvovanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Obredi Zemlje-Majke. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Ljudske žrtve. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

IX Misterije i duhovni preporod. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Australijska mitologija i kosmogonija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Inicijacija Karađerija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Misterija i inicijacija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

„Muška društva” i tajna društva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Značenje torture u inicijaciji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

„Misterije žene”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Ženska tajna društva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Gutanje od strane čudovišta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

Simbolizam smrti u inicijaciji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218