Đorđe Pisarev

SENTIMENTALNO VASPITANJE JUNAKA ROMANA – zbirka Đorđa Pisareva

U okviru Agorine biblioteke „Kalendar“ iz štampe izašla nova knjiga savremenog novosadskog pisca, Đorđa Pisareva, Sentimentalno vaspitanje junaka romana.

U novoj knjizi priča, izrazito metaproznog impulsa i u živom intertekstualnom dijalogu sa dobropoznatim imenima svetske književnosti – Tolkinom, Stivenom Kingom, Murakamijem, Dikensom, Tvenom, Zebaldom, Gejmenom, Džejn Ostin, Agatom Kristi, Asimovim, Melvilom, Lorkom, Hajnlajnom i dr, pa sve do povratka „razgovoru“ i sa sopstvenim autorskim „ja“, Đorđe Pisarev otvara vrata ličnoj (s vremena na vreme autoironičnoj i humornoj) autopoetičkoj viziji „sentimentalnog vaspitanja junaka romana“.

I dok se negde u palimpsestima teksta naziru Dikensov Dejvid Koperfild, Geteov Vilhelm Majster, Volterov Kandid, Fildingov Tom Džouns ili pak Manov Čarobni breg, sada u jednom sasvim novom postmodernom spisateljskom činu dekonstrukcije, Pisarev aktivira žanrovski eksperiment sa romanom o umetniku (künstlerroman) i ukršta ga sa sopstvenim odnosom prema procesu pisanja, koji kao rezultat čitaocima nudi jasnu ideju o moći književnosti i njenom statusu.

Čitav niz ulančanih karika iz suptilnog sistema narativne strategije, a sa akcentom na Junaku, i to ponajviše junaku (bildungs) romana slažu se, uz tihi klik(taj) u zaumnim, duhovitim i maštovitim sklopovima (sentimentalnim slapovima emocija), a radoznali čitalac ove minijaturne novele savladavaće „stepenik po stepenik“, idući u korak sa samim piscem, uz nezaobilazno „zadovoljstvo u tekstu“ – dobijajući tako estetsku, ali i teorijsku sliku o delovanju proze/priče na ljubitelje umetnosti, to jest: života.

Đorđe Pisarev - Sentimentalno vaspitanje junaka romana
Đorđe Pisarev – Sentimentalno vaspitanje junaka romana

Đorđe Pisarev autor je više proznih knjiga: Mimezis mimezis romana, KOS, 1983, Knjiga gospodara priča, Vidici, 1987, Knjige naroda lutaka, Bratstvo-jedinstvo, 1988, Miki Šepard: Strašne priče, Dnevnik, 1990, Gotska priča, Matica srpska, 1990, Kovčeg, KZNS, 1992, Popisujući imena stvari, Prometej, 1995, Poslanice iz Novog Jerusalima, Stubovi kulture, 1996, Zavera bliznakinja, Narodna knjiga, 1999, Pod senkom zmaja, Stilos, 2001, Besmrtnici, Orfeus, 2002, Pred vratima raja, Dnevnik, 2002, U srcu grada, Stilos, 2004, Ponoć je u sobi uspomena, Narodna knjiga, 2005, A ako umre pre nego što se probudi?, Agora, 2009, Velika očekivanja, Agora, 2012, A Plot of Twin Sisters, Geopoetika, 2014. (prevela Vesna Dragojlov), I noć se uvukla u njegovo srce, Agora, 2015, Pozna večera za Gospođu Fibi, Agora, 2016, U kuhinji sa Zevsom, Agora, 2017, Stanica za lov na kitove, Službeni glasnik 2019, Šta sanjaju Fibislavi?, Agora 2019, Late dinner for Mrs. Phoebe, Agora 2020. (prevela Persida Bošković), Sentimentalno vaspitanje junaka romana, Agora 2020.

Zastupljen u dvadesetak antologija i izbora srpske priče. Kao dramaturg i dramski pisac godinama sarađivao sa pozorištem Brod Teatar.

Nagrade: „Borislav Pekić“, „Laza Kostić“, „Stevan Pešić“, „Karolj Sirmai“, „Stanislav Lem“, DKV za knjigu godine, Pokrajinski fond kulture – knjiga godine, Plaketa „Sima Cucić“, Nagrada za najbolju knjigu u oblasti književnosti za decu Novosadskog sajma.