Nataša Tučev

Nataša Tučev

Rođena 1968. godine. Radi kao asistent za predmet Angloamerička književnost na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu od 1995. godine. Zvanje magistra stekla je 1999. odbranivši rad pod nazivom Viđenje poezije u stvaralaštvu Šejmasa Hinija 1965-1985.

Objavljivala je naučne radove, eseje i prikaze iz oblasti književnosti po časopisima i naučnim publikacijama. Autor je knjige Unutrašnji emigrant (Altera, Beograd, 2011) o poetici Šejmasa Hinija.  Za esej “Putokazi Daga Hamaršelda” dobila je 3. nagradu na konkursu Ulaznica 2008. godine. Najznačajniji prevodi su joj S. T. Kolridž, Balada o starom mornaru (Intelekta, Valjevo, 1994) i Dž. G. Bajron, Čajld Harold (Zavod za udžbenike, Beograd, 2004.) Drame Grofica Ketlin V. B. Jejtsa i Bunar svetaca Dž. M. Singa izvedene su prema njenim prevodima na Dramskom programu Radio Beograda.

Objavila je jedan roman, Baskeri (Književna omladina Valjeva, 1996) i nekoliko kratkih priča u časopisima i antologijama, uključujući i nagrađenu antiratnu priču “Zdravo Marija” (Radio B92, Beograd, 1993.)

Jedan je od osnivača književnog časopisa Posada-Književna avantura, gde takođe objavljuje priloge.