Miroljub Todorović: METALI

Miroljub Todorović

METALI

 

Osluškivao sam disanje metala
Slično je disanju zveri

* * *

Metali su ratovali s vazduhom
Kretali su se podzemnim hodnicima kao krtice
Podrivajući stabilnost planete
Vazduh je ulazio kroz pukotine na kori
I napadao ih pokušavajući da izazove
Hemijske promene u njihovom karakteru
Oni su ga halapljivo gutali
A zatim varili dugo vremena

 

(Iz zbirke “Planeta”, Niš, 1965)