Jelica Kiso

Rođena 1979. godine. Piše poeziju, prozu, dramu i kritiku. Do sada je objavljivala u časopisima: Znak, Braničevo, Txt, URB, Koraci, Zlatna greda, Ulaznica, Sveske, Agon i mnogim drugim.

Dobitnica je prve nagrade za poeziju Ulaznica 2009. Objavila je zbirku pesama Crna sreća (SKC Kragujevac, 2010).

Rukopis njenog romana je ušao u najuži izbor za nagradu Poziv na putovanje, na osnovu čega je odlomak romana objavljen u almanahu 5. decembar (Via print, Službeni glasnik, 2011).