Goran Petrović

Goran Petrović dobitnik nagrade ”Stanislav Lem”

Žiri nagrade „Stanislav Lem“ koju dodeljuje IKC Solaris za fantastiku u književnosti, a koji je radio u sastavu – prof. dr Sava Damjanov, (predsednik) Saša Radonjić (pisac) i Brankica Đukić (direktorka Solarisa) doneo je odluku da priznanje za 2020. godinu ponese akademik Goran Petrović.

U najužem izboru su bili još Aleksandar Gatalica i Aleksandar Tešić a prethodni dobitnici su: Jovica Aćin, Đorđe Pisarev, Ilija Bakić, Filip David i Zoran Živković. Nagradu čini jedan vrhunski švajcarski ručni časovnik, plaketa i komplet izabranih dela Stanislava Lema.

U obrazloženju žirija se kaže: „Mada se nikako ne bi moglo reći da je jedan od najznačajnijih savremenih srpskih pisaca Goran Petrović (1961) tipičan predstavnik fantastičke literature ili postmodernizma, fantastika u njegovom delu najčešće je upravo takvog (postmodernog) karaktera. Postmoderni oblici fantastike najuočljiviji su u njegovim ranim knjigama kao i u romanu Opsada crkve Sv.Spasa“, ali prisutni su i docnije, posebno u njegovoj pripovedačkoj umetnosti. Biblioteka i stvarni ili fiktivni dokument osnovni su izvor takvog fantastičkog diskursa, ali i kada se nadahnjuje nekim tradicionalnijim – tj. univerzalnijim – izvorima (oniričkim, na primer), on ih preoblikuje shodno civilizacijskoj paradigmi naše epohe. Upravo se u toj tački može videti izvesno srodništvo sa Stanislavom Lemom, majstorom fantastike: iako je svoja najvažnija dela (recimo Solaris) zasnivao na klasičnim SF premisama, ona prevazilaze te okvire, kao i okvire same fantastičke literature, i čitaju se kao arhetipski antropološki ili metafizički narativi. Književno delo Gorana Petrovića, dakle, nikako nije moguće ograničiti poetikom koja bi bila prva (površna) asocijacija na naziv nagrade koju mu dodeljujemo, ali takođe nikako nije moguće ni oduzeti mu značaj u kontekstu srpske fantastike kraja 20. i početka 21. veka. Srećom po laureata, našu književnost ali i samu instituciju ove nagrade, to nije jedini umetnički značaj njegove proze.“

Ceremonija uručenja nagrade zakazana je za 8. mart u 13.00 časova na novosadskom Salonu knjiga a o laureatu će govoriti Sava Damjanov i već po ustaljenoj praksi, prethodni dobitnik nagrade – Jovica Aćin.

Ranije je objavljena zbirka priča Sazvežđe Lem u kojoj su se našle priče svih pisaca do sada nominovanih za nagradu „Stanislav Lem“.

Goran Petrović dobitnik nagrade ”Stanislav Lem”