“Čovek i kosmos u delu Artura Klarka i Stanislava Lema”

Izdavačka kuća “Konras” objavila je knjigu zasnovanu na doktorskoj disertaciji dr Novice Petrovića “Čovek i kosmos u delu Artura Klarka i Stanislava Lema”, javlja “Srpsko društvo za naučnu fantastiku”.

Na sajtu izdavača o ovoj knjizi se kaže sledeće: “Pažljivo praćenje antropoloških nijansi i njihovo sagledavanje u dodiru sa ‘hladnim’, premoćnim svetom tehnike, osnovna je nit ovih naučnih istaživanja. Zato je autor, u takvom kontekstu, uspeo da sagleda i najsuptilnije nijanse duševnosti junaka u delima pomenutih pisaca, sugerišući misao da je čitav ‘dekor’ mašinske civilizacije ipak proistekao iz ‘sila’ čovekovog duha i duše, a da, istovremeno, taj ‘dekor’ maksimalno ugrožava svoje izvore.”

Sadržaj:

1. Čovek i kosmos u savremenoj književnosti
1.1. Utemeljitelji tradicije: Žil Vern i H. Dž. Vels
1.2. Olaf Stejldon
1.3. Prevazilaženje antropocentrizma
2. Kosmički transcendentalizam Artura Klarka
2.1. Rani radovi: prorok i propagator svemirske ere
2.2. Kosmička apoteoza: od kraja detinjstva do kapije zvezda
2.3. Čežnja za zvezdama u senci smrtnosti
3. Kosmički okean okrutnih čuda Stanislava Lema
3.1. Rani radovi: prolegomena galaktičkog komunizma
3.2. Raskid sa socijalističkim realizmom
3.3. Tragična farsa egzistencije: od Solarisa do Glasa gospodara
3.4. Metaliterarne igre u senci kosmičkog fijaska
4. Kraj detinjstva ili fijasko
4.1.Vernovski počeci Artura Klarka i Stanislava Lema
4.2. Velsovim tragom
Bibliografija
Summary

Novica Petrović (1952), radi kao docent za studije britanske i američke kulture na na Katedri za anglistiku Filološkog fakulteta u Beogradu.

Magistarsku tezu “Motiv entropije u delu Tomasa Pinčona i Dž.G. Balarda” odbranio je 2001. godine; a doktorsku disertaciju “Čovek i kosmos u delu Stanislava Lema i Artura Klarka” 2005. na filološkom fakultetu u Beogradu.

Bavi se prevođenjem i objavljuje stručne radove o prevođenju i savremenoj književnosti na engleskom jeziku.