Boris Nad - Sedam kula Satane

”Sedam kula Satane” – nova zbirka priča Borisa Nada

Nova knjiga Borisa Nada “Sedam kula Satane” (“Opus”, Beograd, 2015) je knjiga fantastične proze, koja obuhvata ukupno devet priča, od kojih su neke prvi put objavljene upravo na sajtu Art-Anima: “Questing Beast” (Prolog), “Gog i Magog”, “Bagdad”, “Agarta, podzemno kraljevstvo”, “Zmajeve kosti“, “Ukleti brod”, “Onostrana Indija“, “Sedam kula Satane”, “Antihrist” (Epilog).

Legenda o “živoj vodi” ili vodi besmrtnosti, za kojom je tragao Aleksandar Makedonski, bibilijska povest o narodima Goga i Magoga, “brojnim kao pesak morski”, budistički mit o podzemnom kraljevstvu Agarta i njegovom misterioznom vladaru – Kralju sveta – skrivenom duboko ispod zemlje, u Avganistanu ili na Himalajima, tajanstveno hrišćansko kraljevstvo Prezvitera Jovana u Indiji, o kome je svojevremeno govorila srednjevekovna Evropa, “đavolje kule” rasejane po čitavoj zemaljskoj kugli, koje pominje francuski ezoterik Rene Genon, hrišćansko predanje o Antihristu i Drugom dolasku Hristovom, čine neke od tema ove knjige.

Priče se odvijaju u ogromnim vremenskim rasponima: od pretpostavljenog “zlatnog doba” i (pra)početaka ljudske rase, Hiperboreje i Atlantide, preko vremena Aleksandra Makedonskog i krstaških ratova u Svetoj zemlji, sve do našeg doba (“Zmajeve kosti”).

Osnovu mita o “sedam kula Satane” moguće je pronaći u jednom pismu nepoznatog pošiljaoca, upućenom francuskom misliocu i metafizičaru Rene Genonu: “Zapuštena centralna kula koja služi kao uporište njegovih uticaja, razotkrila je svoju aktivnost… Mislim da se već sada mogu nazreti obrisi takve evolucije sveta koja mora dovesti do najvećih nereda. Ali, iako je Antihristovo vreme blizu, ono još nije nastupilo, i radi se samo o pripremi njegovog dolaska.”

Epilog knjige predstavlja proza “Antihrist”, koja se nadovezuje na “Kratku povest o Antihristu” Vladimira Solovjova i opisuje događaje koji prethode Armagedonskoj bici i Drugom dolasku Hristovom, odnosno kraju sveta.

Boris Nad je rođen 1966. godine u Vinkovcima. Diplomirao je na Beogradskom univerzitetu. Objavio je knjige: “Vreme imperije” (2002), “Gozba pobednika” (2005), “Nova Itaka” (2007), “Nemi bogovi” (2008), “Povratak mita” (2010), “Postapokalipsa” (2011), “Poslednja Tula” (2011), “Hiperborejci” (Beograd, 2013), “Ka postistoriji sveta” (Beograd, 2013). Tekstovi su mu prevođeni na engleski, ruski, francuski, portugalski, poljski i grčki.

Knjiga “Sedam kula Satane” je objavljena kao autorsko izdanje u ograničenom tiražu i neće se naći u knjižarama, a može se naručiti isključivo putem mejl adrese: boris.r.nad@gmail.com.

 

Boris Nad - Sedam kula Satane