Refesticon

Refestikonov konkurs inspirisan poemom ”Luča mikrokozma”

Lokalni javni emiter Radio Bijelo Polje raspisuje međunarodni konkurs za zbirku kratkih priča pod nazivom „Makrokozma 21“ za četvrti Regionalni festival fantastične književnosti Refestikon 2016 koji je posvećen Petru II Petroviću Njegošu povodom 165 godina od njegove smrti.

Tema konkursa inspirisana je jednim od najpoznatijih Njegoševih dela, poemom „Luča mikrokozma“ iz 1845.godine.

U ovom filozofsko-religijskom spevu duša, vođena „iskrom božanstvenom“, traga za uzrocima čovekovog pada sa neba i lepotom božanstva. Autor opisuje kosmičҝe i rajske predele kao i Sataninu pobunu protiv Boga, koja je dovela do izgnanstva čoveka na Zemlju.

Reč „mikrokosmos“ dolazi iz grčkog jezika i znači „mali svet“. U Njegoševom spevu čovek predstavlja svet u malom, tako da reč mikrokosmos označava čoveka. Kroz spev čovek se prikazuje kao sukob i jedinstvo dva principa: duha i materije, dobra i zla, svetlosti i tame. Ovi principi u spevu imaju i makroskopsko značenje. Reč luča, kada je upotrebljena u vezi sa čovekom-mikrokozmom označava duhovni princip u čoveku. Luča, odnosno duhovno, čoveka vodi, uzdiže, osvetljava, budi.

Propozicije konkursa:

  1. Na konkurs se mogu slati samo neobjavljene priče (epska ili naučna fantastika, fantazija, horor, legende i vilinske priče) sa motivom kosmosa (mikro ili makro);
  2. Priče mogu biti na crnogorskom, srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku, dužine od 3 do 8 stranica;
  3. Tekst treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu refesticon@gmail.comi to u Word-u (font Arial, veličina 12) sa naslovom, imenom i prezimenom autora / autorke, kratkom biografijom (do 300 reči) i kontakt podacima;
  4. Jedan autor / autorka može poslati samo jednu priču za čije autorstvo i odgovara;
  5. Poželjno je da priče budu o ljudima i predelima iz Crne Gore (prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti);
  6. Krajnji rok za slanje priča je 20.03.2016. godine;
  7. Objavljene priče se ne honorarišu i ne dodeljuju se nagrade za najbolju;
  8. Izbor pristiglih priča će obaviti međunarodni žiri, dok će rezultati biti objavljeni pre održavanja festivala;
  9. Odabrane priče će biti objavljene u zbirci „Makrokozma 21“ koja će biti premijerno predstavljena na 4. Regionalnom festivalu fantastične književnosti Refestikon 2016, koji se održava u maju u Bijelom Polju.