Prozni novitet: “Amerika” Vladimira Kolarića

Nova priča na sajtu Art-Anima je “AmerikaVladimira Kolarića. Priča je zaravo odlomak iz budućeg Kolarićevog romana, ali predstavlja zasebnu celinu, koja ima formu pripovetke. Prati pisca sa sposobnošću da inspiraciju crpi iz snova i prikaza, koji prihvata molbu svoje susetke da joj pričuva dvanestogodišnjeg sina.