Postavljena probna verzija “SF&F bibliografije”

Na sajtu Znaka sagite postavljena je probna verzija “SF&F bibliografije” koju su unazad dvadesetak godina pripremali Boban Knežević i Miodrag Milovanović. Bibliografija trenutno sadrži oko 11.500 odrednica koje se tiču objavljenih književnih dela fantastike na prostorima Srbije i bivše Jugoslavije. Uskoro će biti dodato još tri hiljade odrednica, a paralelno sa tim odvijaće se i proces usavršavanja sistema i dopune nepotpunih podataka.

Prema rečima Miodraga Milovanovića, iako je količina postavljenih podataka impozantna, “SF&F bibliografija” još uvek nije blizu završetka. Nedostaju podaci o objavljenim pričama iz stotinak brojeva fanzina Emitor i većeg dela objavljenih brojeva fanzina Parsek, zatim nedostaju podaci o delima štampanim u listu Politika i drugim dnevnim listovima, kao i podaci o novijim naslovima izdavačke kuće Laguna. Milovanović je istakao da će za dovođenje projekta u zadovoljavajuće stanje biti potreban angažman većeg broja saradnika.

Ipak, bez obzira na navedene nedostatke, “SF&F bibliografija” i u ovoj eksperimentalnoj fazi predstavlja izuzetno važan i vredan projekat, koji će uskoro, ako već sada nije, biti nezaobilazna stanica svakome ko se na iole ozbiljniji način bavi žanrovskom književnošću.

Treba još napomenuti da je programerski deo posla oko “SF&F bibliografije” obavio Ljubiša Milivojević, a kako ceo projekat sada izgleda i funkcioniše možete proveriti na adresi: http://www.znaksagite.com/sfbiblio/.