Herman Melvil

”Začarana ostrva i druge priče” Hermana Melvila u DKSG-u

Herman MelvilPromocija zbirke “Začarana ostvra i druge priče” velikana američke književnosti Hermana Melvila biće održana u utorak 03. februara 2015. godine (20h) u Domu kulture Studentski grad (Klub Magistrala).

O knjizi će govoriti književni kritičari Jovica Aćin, Vladislava Gordić Petković i prevodilac Milan Miletić.

“More i ostrva bili su prva Melvilova književna inspiracija, i to je očigledno poglavito u njegovim romanima, ali i u većini njegovih priča. (…) Iako su danas Melvilovi romani, naročito ‘Mobi Dik’ (za koji jedva da neko ko čita nije čuo, za istrajnu i mahnitu borbu dobra i zla), na glasu u svetu, (…) njegove priče, po svemu odlične, zaslužuju da se ne samo za njih zna nego i da se komentarišu i još čitaju kao samosvojna umetnička tvorevina. Od tih priča, počevši od prve iz Melvilovog pera, naime od nezaboravnog ‘Bartlbija, pisara’, koju kao da su zajedno napisali Dikens i Kafka, u rukama su vam najbolje”, u pogovoru piše Jovica Aćin.

Herman Melvil (Njujork 1819-1891), američki pisac, pripovedač i pesnik, autor remek-dela “Mobi Dik” (1851), veoma mlad se zaposlio na brodu i do 1844. je plovio, a sa svojih putovanja donosio teme za prve romane. Roman “Mobi Dik” posvetio je N. Hotornu, kome je rekao: “Napisao sam opaku knjigu, a ipak se osećam nedužan kao jagnje”. Zbog loše recepcije romana prešao je na pisanje priča, a zatim prestao da piše i bavio se drugim poslovima. Pred kraj života ponovo piše pesme i jedan nedovršeni roman. Posle I svetskog rata naglo se javlja zanimanje za Melvilovo delo i on od zaboravljenog postaje središnji američki pisac XIX veka.