Filip K. Dik - Artur Č. Klark

Dan kada su rođeni velikani SF-a Artur Klark i Filip Dik

Zanimljivom igrom slučaja, na današnji dan, 16. decembra, rođena su dva velikana naučne fantastike, koja su svojim delima proširila granice mašte, ujedno postavljajući pitanja o suštinskim aspektima ljudske egzistencije i budućnosti društva. Reč je o britanskom piscu i pronalazaču Arturu Č. Klarku rođenom 1917. godine i američkom piscu Filipu K. Diku rođenom jedanaest godina kasnije.

Artur Č. Klark (1917–2008) kultni je autor naučne fantastike, koji je svetsku slavu stekao romanom 2001: Odiseja u svemiru. Nakon studija matematike i fizike na Kings koledžu u Londonu, Klark se posvetio pisanju. Tokom Drugog svetskog rata služio je u Kraljevskom ratnom vazduhoplovstvu kao specijalista za radare i učestvovao je u izgradnji prvih sistema za rano uzbunjivanje i automatsko navođenje pilota sa zemlje. Njegova ljubav prema nauci svoj novi izraz našla je kako u knjigama (zbog čega su njegova dela neretko nagoveštavala nova naučna otkrića), tako i u brojnim izmumima i patentima koje je potpisao.

Napisao je više od dvadeset romana, dvanaest zbirki kratkih priča i petnaest knjiga u kojima govori o budućnosti, istraživanjima svemira itd. Kao dominantne teme Klarkovog književnog dela, kritika navodi čovekov „duhovni” preobražaj i ljudsku potragu za mestom u univerzumu. Njegova najpoznatija dela, pored romana 2001: Odiseja u svemiru su: Susret sa Ramom, Kraj detinjstva, Rajski vodoskoci, Grad i zvezde

Filip K. Dik (1928–1982) bio je američki pisac čija dela uglavnom pripadaju žanru naučne fantastike. U romanima u kojima je prikazan svet korporacija, političkih zavera i autoritarnih država, Dik je istraživao filozofska, sociološka i politička pitanja. U kasnijim radovima, njegov tematski fokus pomera se na lične preokupacije metafizikom i teologijom. Dobitnik je svih najvećih nagrada za književnu fantastiku i važi za jednog od najvećih pisaca u ovoj oblasti, koji je izvršio nemerljiv uticaj na celokupan žanr. Među najznačajnija dela Filipa K. Dika ubrajaju se romani: Sanjaju li androidi električne ovce?, Ubik, Čovek u visokom dvorcu, Tamno skeniranje, trilogija „Valis“

Filip K. Dik - Artur Č. Klark
Filip Dik – Artur Klark