Osmeh Kraljevića Marka - Margerit Jursenar

OSMEH KRALJEVIĆA MARKA – zbirka priča Margerit Jursenar

U izdanju Sumatra izdavaštva objavljena je zbirka priča jedne od najznačajnijih francuskih književnica Margerit JursenarOsmeh Kraljevića Marka.

Kolekcija, čiji je originalni naziv Orijentalne priče, sadrži deset proznih ostvarenja sa motivima iz narodnih folklora, predanja i legendi, od Balkana preko Indije do Kine i Japana, a čak tri zastupljene priče inspirisane su srpskom epskom tradicijom („Osmeh Kraljevića Marka“, „Zidanje Skadra“ i „Kraj Kraljevića Marka“).

Margerit Jursenar je svetsku slavu doživela svojim istorijskim i metafizičkim romanima, u kojima dominiraju likovi iz daleke prošlosti. Slično je i sa pričama zastupljenim u zbirci Osmeh Kraljevića Marka u kojima se susreću ovozemaljsko sa natprirodnim i onostranim, večno sa trenutnim.

U pričama čitaoci susreću Vang-Foa koji je „voleo samo slike stvari, a ne i same stvari, te mu ništa na svetu nije izgledalo dostojno nabavke“; najpoznatijeg japanskog ljubavnika Žen-Šija; našeg Kraljevića Marka koji lumpuje po Kotoru i, naravno, upada u nevolje; nimfe i sukob starog i novog – hrišćanstva sa starim mitološkim svetom i još mnogo drugih istočnjačkih legendi.

Knjigu je sa francuskog preveo Đorđe Dimitrijević.

Margerit Jursenar (1903 –1987) romansijerka, pripovedateljka i esejistkinja bila je jedna od najvećih francuskih i svetskih književnica. Posebno je poznata po romanima Hadrijanovi memoari (1951) i Crna mena (1968). Njeno interesovanje za Orijent, srednji vek i antiku rezultiralo je nizom dela objavljenih u međuratnom periodu. Bila je prva žena koja je izabrana u Francusku akademiju nauka, čime je prekinula 345 godina dugu tradiciju da u Akademiju budu birani samo muškarci.

Margerit Jursenar - Osmeh Kraljevića Marka
Margerit Jursenar – OSMEH KRALJEVIĆA MARKA