Konkurs za priče inspirisane slovenskom mitologijom

Podelite sadržaj:

Svetovid“Viteški ambijentalni teatar” (VAT) iz Viteza poziva pisce i prevodioce sa slovenskih jezika da do kraja septembra 2011. godine dostave već objavljene priče koje se tematski bave slovenskim božanstvima i kultovima.

Očekuju se radovi u kojima su kao teme ili likovi prisutna božanstva vezana za ciklus dan-noć (Belobog, Crnobog, Zora, Danica, Prijezda i Pojezda, Tatomir, Padag i poludnice) božanstva vezana za godišnja doba (Jarovit, Kor, Rujovit, Svantevit, Vesna, Živana, Rujana, Morana) ili božanstva u vezi događaja u prirodi i društvu (Perun, Perunika, Volens, Voloska, Vodan, Stribog, Dažbog, Lada, Mažana, Ljelja, Đevena, Troglav, Slava, Davor, Radgost).  

Odabrani radovi naći će se u antologiji priča, čiji će predgovor činiti posebna studija kojom je pisac Anto Zirdum sistematizovao slovenski panteon.

Dužina priča nije ograničena, ali u slučaju da više autora obrađuje sličnu temu, prednost za objavljivanje će imati kraće priče.

Više o konkursu možete pronaći na adresi: bhfantasy.wordpress.com, a dodatne informacije možete dobiti putem mejl adrese: anzortia@net.hr.