Filip K. Dik - Suvišni izveštaj

”Suvišni izveštaj” Filipa K. Dika stiže do Sajma

Kontrast izdavaštvo priprema prevod novele Filipa K. Dika Suvišni izveštaj (1956), dela koje je zahvaljujući ekranizaciji u režiji Stivena Spilberga, 2002. godine doživelo svoju novu mladost i naročitu popularnost.

Zahvaljujući predviđanjima o kojima izveštavaju tri prekognita (bića koja su sposobna da vide neku od mogućih budućnosti), policija lišava slobode potencijalne zločince pre nego što stignu da izvrše naumljene zločine. Ali šta ako njihovi izveštaji ne budu tačni, ili, još gore, budu pogrešno shvaćeni?

Vagajući između društvene uređenosti, mita o sigurnosti i lične slobode, Filip K. Dik u Suvišnom izveštaju ispisuje meditaciju na jednu od njegovih već dobro poznatih tema. Novela odražava mnoge lične frustracije koje je slavni američki pisac osećao povodom Hladnog rata, posebno u pogledu odnosa između autoritarnog sistema i individualne autonomije.

Kao i druge Dikove priče koje se bave mogućnostima korekcije budućih događaja i ova novela postavlja sve aktuelnija pitanja o postojanju slobode volje.

Prevod je uradio Konstantin Popović.

Izdanje bi trebalo da iz štampe izađe do početka Beogradskog sajma knjiga.