Anomalija

Konkurs za kratke SF/F priče ”Anomalija” – do polovine aprila

Društvo ljubitelja fantastike „Lazar Komarčić“ pre dva meseca je raspisalo literarni konkurs za kratku SF/F priču.

Konkurs je otvoren do 15. aprila a stručni žiri će najkasnije do 01. septembra odabrati priče koje će se naći u zborniku „Anomalija 3“.

Rezultati konkursa biće javno dostupni na sajtu emitor.rs, kao i forumima Znak Sagite i Art-Anima.

Detaljne propozicije konkursa:

  1. Priča mora sadržati elemente fantastike.
  2. Radovi moraju da budu na srpskom jeziku.
  3. Na konkursu mogu učestvovati samo radovi koji prethodno nisu objavljeni u štampanom ili elektronskom obliku, a nisu dozvoljene ni prerade već objavljenih priča.
  4. Jedan autor može poslati najviše do dve priče (uključujući i kolaboracije).
  5. Radovi poslati na ovaj konkurs ne smeju se nuditi drugim izdavačima za objavljivanje (štampano ili elektronski) niti istovremeno slati na druge konkurse.
  6. Dužina je ograničena. Priča ne sme biti kraća od 8.000 slovnih mesta u Wordu (računajući i beline), i ne duža od 40.000 slovnih mesta u Wordu (računajući i beline).
  7. Radovi koji ne budu imali naša slova (ć, č, š, đ i ž) automatski će biti eliminisani.
  8. Radove slati na i-mejl: konkurs@lazarkomarcic.org U subjektu poruke napisati: ZA KONKURS, a u telu poruke navesti sledeće podatke: Ime i prezime, aktuelna mejl adresa, kućna adresa i broj mobilnog telefona.
  9. Priču poslati u zasebnom fajlu u atačmentu, u nekom od standardnih Word formata. Uz priču možete dostaviti i kraću biografiju, ali to nije obavezno.
  10. Rok za dostavu radova je: 15. april 2016.