Ivana Tomanović - Kratka priča o... strahu

Izložba fotografija ”Kratka priča o… strahu”

Ivana Tomanović - Kratka priča o... strahuUrednica ReFoto magazina, Ivana Tomanović, posetiocima sajta “Art-Anima” poznata i kao predsednica žirija konkursa “Fantastična književnost okom foto-kamere“, autorka je izložbe fotografija “Kratka priča o… strahu”, koja se održava do 10. avgusta u galeriji “O3one” (Andrićev venac).

Serija fotografija “Kratka priča o… strahu” bavi se jednim od najsnažnijih osećanja u životu svih nas, a to je strah. On ima svoje brojne pojavne oblike i manifestacije, a odlikuje ga kontradiktornost. S jedne strane strah nas nagoni na preživljavanje, tera nas da idemo dalje i prelazimo prepreke. S druge strane strah nas parališe. Usled straha ostajemo zakočeni, zamrznuti, paralizovani u sopstvenom životu nemoćni da skinemo tu tanku, skoro providnu opnu koja obavija nas i sva naša delovanja. Ta opna je čvrsta i teško probojna, baš kao i paukova mreža koja neoprezne uvlači u svoje smrtonosno klupko u kom ih čeka lagana ali sigurna smrt.

Za razliku od straha koji se javlja usled neposredne opasnosti, ovaj strah obitava u našem podsvesnom nivou i naš je tihi pratilac, većinom tokom celog života. Ipak, neki uspevaju da čvrstu, okamenjenu formu straha transformišu u fluidnu masu koja poput krvotoka teče našim telom ali dopušta da se slobodno krećemo, menjamo i razvijamo. Poput vode u kojoj lebdimo i prepuštamo joj se strah poprima oblike kakve mu sami dajemo.

Ivana Tomanović rođena je 1971. u Novom Sadu. Završila je master studije iz fotografije na Fakultetu za film i televiziju u Pragu (FAMU, Češka Republika). Radi kao docent na Akademiji umetnosti Univerziteta u Novom Sadu – studisjki program fotografija. Predavač je na Akademiji umetnosti u Beogradu – katedra za fotografiju. Od 2001. godine radi u časopisu za kulturu fotografije ReFoto: glavni i odgovorni urednik 2003-2011, saradnik 2012-2013, izvršni urednik 2013 do danas.

Kao predavač iz oblasti fotografije, čest je gost brojnih festivala i radionica u zemlji i regionu. Njen fotografski rad pretežno je posvećen subjektivnom dokumentu i tematskim istraživanjima koja ponekad podrazumevaju instalacije i primenu drugih načina kreativnog izražavanja.

Kratka priča o... strahu

 

Ivana Tomanović