Zoran Stefanović

ZORAN STEFANOVIĆ

Zoran Stefanović

Zoran Stefanović pisac, dramaturg i urednik, rođen 1969. Diplomirao je dramaturgiju i scenario na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (1994).

U dramskim umetnostima je debitovao prvom pozorišnom predstavom Ostrvska priča 1987, a u književnosti lirskim prozama u glavnotokovskim izdanjima 1989. Kao urednik i izdavač deo je glavnog toka: član redakcije, zamenik gl. urednika i direktor projekata Književne reči (1994-1998), jedan od urednika digitalnih biblioteka Projekta Rastko (od 1997), urednik TIA Janus (od 1998) itd. Kao urednik, izdavač i publicista populariše srpsku i jugoslovensku fantastiku.

Svoju sopstvenu prozu i drame od 1993. objavljuje pretežno u ediciji “Znak Sagite”, čime se sam odredio oko pripadnosti glavnog dela opusa rodu fantastike. Dela iz jedine dramske zbirke edicije “Znak Sagite”, Slovenski Orfej i druge drame (1995), prevođena su, izvođena ili objavljivana na srpskom, makedonskom, rumunskom, engleskom i francuskom od 1992. do danas. To je verovatno izdanje “Znaka Sagite” sa najširom inostranom recepcijom, uključujući i nominaciju za nagradu Prix Europa u Berlinu 2002. (za radijsku verziju naslovne drame).

Druga važnija fantastička dela: novela Preko Drine, sa iskrom u oku (Znak Sagite, 10, 2002), noveleta “Vreme buke i besa” (Tamni vilajet 4, 1996), stripski serijal “Pod vučijim žigom”, crtač Antoan Simić (Stripmania, 1996), strip-album Treći argument, po motivima dela Milorada Pavića, crtač Zoran Tucić (1995, serijalizovano u američkom Heavy Metal Magazine, 1998-2000), kao i kratki igrani film “Uske staze”, režija Oleg Jeknić (1995).

Desetak priznanja i važnijih nominacija, većinom za fantastiku: nagrada “Josip Kulundžić” za najbolju dramu, Zlatna medalja za scenario na 42. festivalu jugoslovenskog kratkog i dokumentarnog filma, dva puta prvo mesto na konkursima Znaka Sagite, više stripskih priznanja itd. Zastupljen u antologijama Tamni vilajet 3 i 4, Nova srpska fantastika, savremena srpska proza u slovenačkom časopisu Apokalipsa itd.