Biblioteka - Zoran Živković

Živkovićeva ”Biblioteka” po preporuci portugalske vlade

Portugalska vlada pokrenula je još 2006. projekat pod nazivom „Nacionalni plan za čitanje“ – PNL (Plano nacional de Leitura). Prošle godine Ministarski savet doneo je odluku o nastavku ovog projekta u razdoblju 2017–2027.

Osnovna namera je da se, podsticanjem kvalitetnog čitanja, poboljšaju čitalačke navike Portugalaca, njihova načitanost i opšti kulturni nivo. Ovaj projekat ubraja se među one od strateškog nacionalnog interesa i obuhvata celu populaciju, a naročito omladinu.

U sklopu „Nacionalnog plana za čitanje“ preduzimaju se raznovrsne akcije. Jedna od njih, otpočeta jula ove godine, jesu mesečni predlozi od 12 knjiga koje se Portugalcima preporučuju za čitanje. U predloge za avgust 2018. uvršćen je i roman Biblioteka našeg pisca Zorana Živkovića.

Sa ukupno 18 izdanja širom sveta Biblioteka je, inače, najprevođenija srpska knjiga u ovom veku, a u Portugaliji je do sada izašla u tri izdanja i uključena je u obaveznu srednjoškolsku lektiru.

''Biblioteka'' - Zoran Živković (izdanje na portugalskom jeziku)
Biblioteka – Zoran Živković (izdanje na portugalskom jeziku)