Ženska mitologija u fantastičnom romanu za decu i mlade

Datum i vreme: Nedelja, 02. jun 2019, 17.00h
Mesto: Klub galerija Polet (Cetinjska 15, Beograd)
Učestvuju: Ivana Mijić, Jasmina Marković Karović, Jelena Lalatović, Vesna Maričić

U poslednjoj deceniji mlade autorke na engleskom govornom području sve više osvajaju žanr fantastičnog romana (Nikadište, Svet modernih veštica, Mlada elita). Istovremeno, raste i broj ženskih likova koji se oslanjaju na rodno specifične mitološke matrice. Zato pokrećemo razgovor o tome kakva je veza između ovakvog trenda u izdavaštvu i raznovrsnih tipova junakinja u savremenom fantastičnom romanu za decu i mlade? Kakav je odnos prisustva mladih autora/autorki i progresivnih junakinja u fantastičnom romanu kod nas? Kakav feministički potencijal u književnosti poseduju veštice, kao i junakinje čija se moć prenosi/nasleđuje po ženskoj liniji? Na ova, ali i mnoga druga pitanja koja se tiču rodno osvešćenog čitanja književnosti,  odgovor će pokušati da daju Vesna Maričić i Jelena Lalatović u razgovoru sa Ivanom Mijić Nemet, istraživačicom fantastičnog romana za decu u srpskoj književnosti, i Jasminom Marković Karović, osnivačicom izdavačke kuće Urban Reads, koja izdaje književnost namenjenu, pre svega, adolescentkinjama i adolescentima.

O UČESNICAMA

Ivana Mijić Nemet
Ivana Mijić Nemet

Ivana Mijić Nemet, rođena je 1982. godine u Novom Sadu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za srpsku književnost, gde je završila i master akademske studije sa temom „Andersenova bajka Carevo novo odelo u odnosu na usmenu bajku – sličnosti i razlike”. Na istoj katedri trenutno je na doktorskim studijama iz književnosti gde radi na tezi „Poetičke odlike fantastičnog romana za decu u srpskoj književnosti na početku 21. veka”. Od 2012. godine obavlja dužnosti sekretara redakcije časopisa o književnosti za decu Detinjstvo, a od 2013. godine je zaposlena na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu. Bavi se dečjom književnošću, piše eseje, studije i književnu kritiku, objavljuje u periodici.

Jasmina Marković Karović
Jasmina Marković Karović

Jasmina Marković Karović završila je Filološku gimnaziju, a na Filološkom fakultetu studirala arapski jezik i književnost. Nakon deset godina provedenih u marketingu i vođenja projekata nekih od najvećih srpskih i regionalnih klijenata, osnovala je izdavačku kuću Urban Reads, s idejom da tinejdžerskoj publici pruži uvid u produkciju koja se gotovo isključivo bavi aktuelnim i često neprijatnim adolescentskim temama (mentalnim bolestima, razvodom roditelja, adolescentskim suicidom, srednjoškolskim feminističkim revolucijama, LGBTQ problemima, itd.). Ipak, suštinski motiv osnivanja Urban Readsa bila je činjenica da deca, pogotovo devojčice, nemaju uvid u dovoljan broj adekvatno predstavljenih ženskih likova u obaveznoj lektiri, te se poslanje izdavačke kuće usredsredilo na proširivanje vidika prosečnog srpskog tinejdžera, buđenje ljubavi prema pisanoj reči i podsticanje tolerancije prema ljudima i pojmovima koje ne razumeju dovoljno.

Jelena Lalatović
Jelena Lalatović

Jelena Lalatović je književna kritičarka i feministkinja iz Beograda. Završila je osnovne i master studije na Filološkom fakultetu u Beogradu, gde je trenutno na drugoj godini doktorskih studija. Polja njenog interesovanja su ženska književnost, adolescentska književnost, kao i omladinska kultura i štampa. Članica je kolektiva književnih kritičarki Pobunjene čitateljke. Zaposlena je u Institutu za književnost i umetnost, kao istraživačica pripravnica na projektu Uloga srpske periodike u formiranju književnih, kulturnih i nacionalnih obrazaca.

Vesna Maričić
Vesna Maričić

Vesna Maričić je završila Grupu za srpsku književnost i jezik sa komparatistikom na Filološkom fakultetu, a usavršavala se na Centru za ženske studije u Beogradu. Osnovala je čitalački klub Čitanja i odgovori u kome neguje kritički duh i alternativne pristupe tumačenju književnosti. Piše književnu kritiku za portal Bookvica.net.