Zbornik teorijskih radova o telu u slovenskoj fantastici

Beogradska izdavačka kuća “SlovoSlavia”, domaćim proučavaocima teorije fantastike poznata po knjizi eseja Darka Suvina “Naučna fantastika, spoznaja, sloboda”, krajem protekle godine je objavila knjigu “Telo u slovenskoj futurofantastici”.

“Telo u slovenskoj futurofantastici” je zbornik teorijskih radova o telu budućnosti u predstavama slovenskih pisaca futurofantastike, a čini ga 17 radova znalaca književne fantastike iz Poljske, Rusije, Srbije, Ukrajine i Italije.

U filološki i antropološki orijentisanim radovima razmatrana je proza stvaralaca različitih generacija od Zamjatina, braće Strugackih, Lema, do Pekića, Sorokina i savremenih pisaca žanrovskog usmerenja Dukaja i Lukjanenka.

Autori studija razmatraju pitanja ljudskosti i telesnosti, osvetljavaju izgled i sposobnosti nadčoveka, svojstva tela tehnočoveka, androida i kiborga. Autori interpretiraju i dela o iskušenjima i bolestima tela, gubitku tela i identiteta, ali i ideje pisaca o saglasju čoveka sa prirodom, kosmosom i drugim bićima.

Zbornik “Telo u slovenskoj futurofantastici” priredio je dr Dejan Ajdačić, a knjiga je odštampana uz finansijsku podršku izdavanju kapitalnih izdanja Ministarstva kulture Republike Srbije za 2011. godinu.

Sadržaj knjige:

Vojćeh Kajtoh: “Pobeda tela (o tri utopije iz pedesetih godina 20. veka)” 7–33

Andžej Štof: “Korišćenje motiva telesnosti čoveka u poljskoj naučnoj fantastici (Višnjovski, Hulevič, Lem)” 35–60

Tijana Tropin: “O insektima i ljudima” 61–72

Bojan Jović: “Dr Mengele sreće Frankeštajna (o nekim aspektima medicinske antiutopije u romanu Ivana Ivanjija ‘Na kraju ostaje reč’)” 73–91

Oksana Drjabina: “Osobenosti predstavljanja tela u delima ruskih fantastičara osamdesetih godina 20. veka” 93–109

Boris Lanjin: “Telo u savremenoj ruskoj antiutopiji” 111–124

Dejan Ajdačić: “Modifikatori erotskog tela u slovenskoj futurofantastici” 125–131

Darijuš Bžostek: “Fantazma otelovljena (rečima). Erotizam u fantastici Stanislava Lema” 133–147

Pavel Majevski: “Čovek sa mašinom. O jednom vidu protoka znanja u stvaralaštvu Stanislava Lema” 149–179

Zorica Đergović-Joksimović: “Telo pod opsadom: ‘Besnilo’ Borislava Pekića” 181–198

Persida Lazarević Di Đakomo: “Telo kao matrica izražajnih mogućnosti ‘Atlantide’ Borislava Pekića” 199–218

Sabina Gjergjel: “Groteskna tela mašina Borislava Pekića. Igre formama u povesti” 1999 219–239

Katažina Boćan: “Telesni kontrapunkt. Predstave ljudske telesnosti u poljskoj fantastici” 20. veka 241–266

Elena Kovtun: “Van kože: fantastičari u potrazi za idealnim čovekom” 267–305

Evgenije Škurov: “Osnovne strategije osmišljavanja Homo Futurusa u fantastičnoj književnosti” 307–336

Oleksandar Mihed: “Telo i sudbina: spajanje telesnog i duhovnog u antiutopiji Oksani ‘Zabužko Knjiga postanja. Glava četvrta'” 337–342

Aleksandra Korda-Petrović: “Telo kao eksponat” 343–349