Vragovesti - Milan Kovačević

VRAGOVESTI – zbirka horor priča Milana Kovačevića

Nedavno je objavljena debitantska zbirka horor proze Vragovesti mladog novosadskog pisca Milana Kovačevića. Knjiga je štampana kao deo izdavačkog projekta Crnoslovlje, posvećenog horor supkulturi, u prvom redu književnosti, filmu i stripu.

Zbirku Vragovesti čini osam proznih dela u kojima se autor – uz oštru kritiku stremljenja savremene civilizacije ka potpunoj dehumanizaciji – bez zadrške udubljuje u viviseciranje onoga što nazivamo tekovinama ljudskog društva, ali i same čovekove prirode, pre svega, njene mračne, prikrivene strane.

Pesimistički pogled na budućnost ljudske vrste, prisutan je u Kovačevićevim pripovetkama i noveletama pisanim u različitim horor varijetetima, koji uključuju mračnu fantastiku, kosmičku stravu, postapokalipsu i psihološki horor, ne ostavljajući ravnodušnim ni majstore horora, poput Ivana Nešića, koji o Kovačevićevim pričama kaže:

„Nepokolebljivo zadirući u najmračnije zakutke ljudske psihe, prozni iskaz Milana Kovačevića ima za cilj suočavanje čitaoca sa iskonskim užasom koji je nasleđem pohranjen u svima nama. Pripovetkama u debitantskoj zbirci, ljubitelji horora dobili su osobenog autora koji ne pravi kompromise sa žanrovskim arhetipovima.“

„Kosmički pesimizam prolazi kroz pukotine Kovačevićevih rečenica i otkriva ravnodušnost prema svemu ’ljudskom’ u svetu“, piše u predgovoru Nemanja Rajak. „Milanove stvaralačke misli prevazilaze slepi nagon, zverske urlike, ritualni kanibalizam, strast za ubijanjem, crno seme materinstva, jestivost duše, šizofreno spasenje i mučninu svakog sledećeg udisaja. On svojim košmarnim stilom, koristeći metafizičku alhemiju reči, otkriva svu grozomoru kosmičke strave i biologističkog nihilizma“, ističe Rajak.

Uz ranije objavljivane priče „Dan svinje“, „Šapat suvih usana“, „Deratizacija pacovskog konglomerata“ i „Pustite nas da umremo“, u zbirci Vragovesti našla su se i do sada neobjavljena prozna ostvarenja: „Plodovi crnog semena“, „Jestivost duše“, „Tela naših spasitelja“ i „Kontrola kvaliteta“.

Za ilustracije priča zastupljenih u zbirci Vragovesti pobrinuli su se: Miloš Pujić, Milan Simić, Milosav Ostojić i Branko Tarabić.

Knjiga je urađena u tvrdom povezu. Sadrži 192 strane i košta 800 dinara (+ poštanski troškovi). Može se naručiti putem mail adrese: crnoslovlje@gmail.com.

Milan Kovačević pored dela na srpskom jeziku, piše kratku prozu i na engleskom. Priče objavljuje u regionalnim i svetskim književnim antologijama, fanzinima i zbornicima. Žanrovski je orijentisan ka hororu, i sebe smatra piscem pesimističkog svetonazora. Svoja dela naziva kombinacijom psihološkog i ruralnog horora, sa primesama materijalne strave. Kao glavne uzore navodi Tomasa Ligotija, Klajva Barkera i Adama Nevila. Redovan je dopisnik portala Dotkom i urednik je stranice Recenzije iz Pakla na kojoj objavljuje kritičke osvrte na filmove, knjige i stripove. Jedan je od urednika horor fanzina Crnoslovlje, koji se bavi promocijom horor ikonografije i stvaralaštva.

Milan Kovačević - Vragovesti
Milan Kovačević – VRAGOVESTI