Vladimir Kolarić: SAVA SAVANOVIĆ I VOŽD KARAĐORĐE

Kada god bi ustao narod, ustao bi i Sava Savanović.

Poslednji put, Sava je ustao za Karađorđa.

Karađorđe je imao veliku silu, Sava nije mogao ni da mu priđe. Zaskakao je samo devojke, malu decu i ponekog popa.

Ubiše Đorđa i Sava se vrati u grob.

“Nema više ljudi. Neće biti ni vampira”, reče i spusti poklopac.

Zavlada mrak.