Filozofska knjiga inspirisana filmovima Džordža Romera

Džordž RomeroIzdavačka kuća “Geopoetika” predstavila je u petak novo izdanje iz edicije “Teorija” – knjigu španskog autora Horhe Fernadesa Gonsala “Filozofija zombija”, javlja novinska agencija Beta.

Direktor “Geopoetike” Vladislav Bajac rekao je da ta kuća preporučuje čitaocima za čitanje tokom leta delo iz oblasti filozofije, nasuprot uobičajenoj praksi da se u tom periodu nudi uglavnom laka literatura.

On je rekao da je knjigu krajem 2011. objavio mlad i “drzak” autor koji ima 30 godina, a to delo govori o trenutku u kome živi ne samo Španija, već i Evropa i čitav svet.

“To je svojevrsna opomena gde smo, šta smo i koliko smo se zaboravili i olako prelazimo preko svega što prolazi mimo nas. Taj ‘bezobrazluk’ ovog autora podseća na to kako i mi ponekad pripadamo ‘bezdelatnoj’ hordi”, rekao je Bajac.

Na sajtu izdavača o knjizi se kaže sledeće: “Polazeći od filmske produkcije Džordža Romera i drugih dela tog žanra o živim mrtvacima (filmovi, stripovi, video-igre, televizijske serije) ‘Filozofija zombija’ nudi originalnu analizu društva kontrole i medijske moći. Kuga hodajućih leševa iz fikcije služi kao metafora koja nam pomaže da shvatimo svu složenost našeg postmodernog društva, društva spektakla i tehnifikacije, o čemu su već govorili autori poput Bodrijara, Debora, Deleza. Analiza koja obuhvata jezik, hiperkodifikaciju savremenog sveta, mane kapitalizma ili naše mode, kao i afektivne parčiće koje kroje moderna kompjuterizovana društva, omogućava da se artikuliše jedna manje ili više sistematična, celovita kritika uspostavljenog poretka, njegovih diskursa, prihvaćenih himera. Zombijevska ontologija iznova otkriva prostore intimnosti koji su zatrpani ispod savremenih tehnoafektivnih paradigmi, masovne propagande i hiperpotrošnje koja je izmakla svakoj kontroli.”

Horhe Fernandes Gonsalo (Madrid, 1982) doktorirao je u oblasti hispanske filologije na Univerzitetu Komplutense sa tezom o poeziji Klaudija Rodrigesa. Pored istraživačkog rada kojim se predano bavi, stekao je priznanja i kao pesnik. Nakon pet objavljenih zbirki poezije, dobio je značajne nagrade: “Hoakin Benito de Lukas”, “Blas de Otero” i “Hiperion”. Jedan je od urednika digitalne publikacije “Revista Neutral”, posebno posvećene delu i misli Morisa Blanšoa; takođe je objavio oko trideset studija iz oblasti poezije i filozofije u specijalizovanim časopisima. Uskoro će se pojaviti, u izdavačkoj kući “Eutelekija”, njegova knjiga eseja “Akteonova smrt. Ka arheologiji tela”.

“Filozofija zombija” bila je u najužem izboru za nagradu “Anagrama” za esej.