Vanja Nikovič

VANJA NIKOVIČ

Vanja Nikovič, rođena 1974. godine u Beogradu.

Piše haiku poeziju, prozu i prikaze karipskih pisaca. Zastupljena u više zbornika i antologija. Napisala roman Karipski dani teku inspirisan životom u Dominikanskoj Republici.

Sarađuje sa časopisima: Gradina, Borba, Haiku novine, Cvet šljive, Svetionik – dvojezične švajcarske novine za kulturu, Hoy – novine Dominikanske Republike.

Dobitnica nagrade “Laza K. Lazarević” za najbolju neobjavljenu pripovetku 2008. Na godišnjem japanskom haiku konkursu 2007. godine osvojila specijalnu nagradu.

Prevođena na engleski, nemački, španski i japanski jezik.

Živi i radi u Beogradu i Dominikanskoj Republici.