U zborniku FILUM-a, dva teksta o SF-u

Zbornik konferencije FILUM 2009Prema informacijama Srpskog društva za naučnu fantastiku, iz štampe je izašao zbornik radova sa prošlogodišnje kragujevačke međunarodne naučne konferencije o jeziku i književnosti, a u kome su se našla i dva članka o naučnoj fantastici: “Utopijska imaginacija H.Dž. Velsa” dr Novice Petrovića i “Drugi kao kolonizatori i kolonizovani u britanskoj i američkoj naučnofantastičnoj književnosti i filmu” dr Aleksandra B. Nedeljkovića.

Ono što je zajedničko za oba teksta, prema rečima Aleksandra B. Nedeljkovića, jeste da su oba u znatnoj meri posvećena H.Dž. Velsu, ali na sasvim različite načine i iz suprotnih pravaca.

 

Skenirane prve stranice ovih tekstova, sa apstraktima, možete preuzeti sa sledećih adresa:

“Utopijska imaginacija H.Dž. Velsa” dr Novice Petrovića
“Drugi kao kolonizatori i kolonizovani u britanskoj i američkoj naučnofantastičnoj književnosti i filmu” dr Aleksandra B. Nedeljkovića.