U DKSG-u večeras predstavljanje romana “Forward”

Slobodan Vladušić - ForwardPredstavljanje romana “Forward” za koji je Slobodan Vladušić nedavno dobio Vitalovu nagradu za najbolju knjigu objavljenu 2009. godine, održaće se večeras 02. februara 2010. godine u Maloj sali Doma kulture Studentski grad, s početkom u 19 časova. O romanu će govoriti književni kritičar Aleksandar Jerkov i autor.

Slobodan Vladušić jedan je od vodećih književnih kritičara i esejista mlađe generacije. “Forward” je njegov prvi roman. Za sinopsis je bio nagrađen stipendijom Fonda “Borislav Pekić”.

“Forward” ima žanrovski podnaslov krimikomedija, a izdavač ga najavljuje kao prvi tehno-krimić u srpskoj književnosti, koji nastaje iz središta elektronske kulture i medijski predozirane civilizacije. Za razliku od klasičnog detektivskog romana, ovde teret rešavanja zločina pada na ultimativnu saznajnu instancu našeg doba – produkciju televizijskog reality show-a. Duhovitost i erudicija, izbrušeni stil i napeta radnja – glavni su kvaliteti romana u kojem su do krajnosti zaoštreni paradoksi brendomanije i identiteta u globalizovanom svetu.

Žiri za dodelu Vitalove nagrade prepoznao je u Vladušićevom romanu plodonosnu etiku pripovedanja, snažnu pripovedačku kulturu i umetnički odgovorno posmatranje ekstremizacije tehnologije, politike i uloge moći u savremenom svetu.