Trinaesto izdanje “Konstantinovog raskršća” sa poklon pričom

Izdavačka kuća “Laguna” je ovih dana izdala 13. dopunjeno izdanje romana “Konstantinovo raskršće” Dejana Stojiljkovića kome je pridodata poklon priča.

U pitanju je pripovetka “Mrtve stvari” koja govori o susretu Nemanje Lukića, glavnog junaka “Konstantinovog raskršća”, sa našim Nobelovcem Ivom Andrićem u Berlinu, u jesen 1939. na samom početku Drugog svetskog rata.

Ovaj događaj pominje se na jednom mestu u samom romanu i autor je želeo da ovaj neobični susret pretoči u potpuno novu, samostalnu pripovest koja se bavi autentičnim istorijskim događajem a to je pokušaj Ive Andrića, tadašnjeg poslanika Kraljevine Jugoslavije u Berlinu, da spase neke svoje prijatelje intelektualce jevrejskog porekla zatočene od strane nacističkih vlasti.

Priča je pisana po pozivu, namenski, za antologiju priča o Andriću koja će uskoro izaći u izdanju “Lagune”.