O strahu u književnosti za decu

U Artgetu tribina o strahu u književnosti za decu

Tribina pod nazivom „Diskursi straha u književnosti za decu“, biće održana u galeriji Artget (Trg Republike 5/1) u utorak 30. maja 2023. godine s početkom u 18 časova.

O datoj temi govoriće Jasminka Petrović, Vladimir Vukomanović i Ana Pejović, a ulogu moderatora imaće Jelena Nidžović, urednica književnog i tribinskog programa Kulturnog centra Beograda.

U okviru panel-diskusije o diskursima straha u književnosti za decu – istraživanju i predstavljanju različitih strahova kao tema ili elementa u knjigama namenjenim deci – biće poklonjena pažnja načinima na koje autori i ilustratori prikazuju strah i srodne nelagodne teme, efektima koje one imaju na književne junake i njihove svetove, a posledično i mlade čitaoce, kao i osnovnim porukama koje se na taj način prenose najmlađima.

Budući da značajan aspekt diskursa straha u književnosti za decu leži u istraživanju emocija i upravljanju njima, biće razmotreni načini na koje autori, odgovorno i podsticajno uključujući preteće ili zastrašujuće zaplete ili likove u priče, ili pak tematski zahvatajući izazove prisutne u stvarnom životu, mlade čitaoce podstiču na to da prepoznaju i razumeju vlastite strahove i razviju veštine rešavanja problema koje će nadalje primenjivati prilikom suočavanja sa izazovima oblikovanim današnjom slikom društva.

Neka od pitanja na koja će učesnici tribine pokušati da pruže odgovore su: kako prikazivanje osetljivih tema poput straha, nasilja i smrti u književnosti za decu utiče na emocionalni razvoj i društvenost mladih čitalaca; na koji način teme straha, smrti i gubitka u književnosti mogu biti podsticaj za važne razgovore sa mladim čitaocima o empatiji, hrabrosti i prevazilaženju izazova; kako autori, nastavnici i bibliotekari mogu podržati decu u suočavanju sa strahom i anksioznošću uključivši književne predloške nastavnih jedinica i lektira?

Ulaz na tribinu je slobodan.

Tribina o strahu u književnosti za decu
Tribina o strahu u književnosti za decu