Davor Šišović

Tragično preminuo veliki promoter fantastike Davor Šišović

Jedan od najznačajnijih promotera književne fantastike u regionu, novinar, publicista, pisac, urednik, Davor Šišović, tragično je nastradao 14. oktobra u 58. godini života.

Pokretač je Dana Žila Verna u Pazinu, Festivala fantastične književnosti i SF-konvencije Istrakon za koje je petnaestak godina uređivao godišnje zbirke kratkih SF&F priča. Uređivao je knjige, pisao književne prikaze, vodio književne tribine, učestvovao je na mnogim hrvatskim, regionalnim i evropskim SF konvencijama i književnim festivalima, a u regionalnom SF&F fandomu zdušno promovisao istarske vampire, džinove i štrige. Za popularizaciju naučne fantastike udruženje Sfera iz Zagreba nagradila ga je 2006. godine Poveljom SFERA.

Koautor je nagrađene monografije Nikola Tesla – I bi svjetlo!. Pokretač je inicijative koja je 2010. urodila primanjem grada Pazina u Međunarodnu organizaciju gradova knjiga (International Organisation of Booktowns – IOB). Bio je član Programskog vijeća Kuće za pisce u Pazinu.

Za priču „Zavarivači“ objavljenu u zbirci Prsten sa one strane sna crnogorskog Festivala fantastične književnosti Refesticon 2014. u Bijelom Polju dobio je 2015. godine nagradu Sfera u kategoriji kratke priče.  Bio je urednik agro-eno-gastronomskog portala Bookaleta.

Davor Šišović
Davor Šišović