Tajna purpurnih zora - Vladimir Kolarić

TAJNA PURPURNIH ZORA – zbirka priča Vladimira Kolarića

Upravo je objavljena zbirka priča Tajna purpurnih zora Vladimira Kolarića, u biblioteci „Flamarion“, izdavačke kuće Everest media.

Reč je o kolekciji kratkih priča nastalih na osnovu narodnih pesama i legendi, indoevropske mitologije i hrišćanskih apokrifa. U pričama se traga za osnovnim obrascima na osnovu kojih su nastali ovi tradicionalni narativi, ali i otvaraju ih ka čitanju u kontekstu savremene popularne kulture.

Čitaoci će se susretati sa biblijskim divovima, Nojem i njegovim sinovima, alama, aždajama i vilama, čitavim ciklusima priča o Kraljeviću Marku i hajducima, sa Svetim Savom i Savom Savanovićem, bogom Krišnom i starim Slovenima, susrećući se sa arhetipskim osnovama koje su ih formirala, makar toga ni sami ne bili svesni.

Neke od priča iz zbirke ranije su objavljene na sajtu Art-Anima.com.

Vladimir Kolarić (1975) je prozni i dramski pisac, teoretičar umetnosti i kulture i prevodilac. Autor je knjiga Lutalice, Rat ljubavi i druge priče i Hrišćanstvo i film. Pored proznih i dramskih tekstova, objavljuje teorijske radove iz oblasti filma, književnosti i umetnosti i prevode sa ruskog jezika.

Knjigu Tajna purpurnih zora za sada je moguće nabaviti u knjižari Znak sagite i na način naveden na sajtu izdavača.

TAJNA PURPURNIH ZORA – Vladimir Kolarić