Stihovi Dantea Aligijerija

Izvođenje poezije na filmu – Stihovi Dantea Aligijerija

U okviru ciklusa „Izvođenje poezije na filmu“ u četvrtak 01. decembra 2022. od 19 časova u Velikoj sali SKC-a biće održano predavanje „Stihovi Dantea Aligijerija“. Predavanje i razgovor sa analizom vizuelnih primera vodiće Tijana Savatić i Stevan Vuković.  

Polazna tačka za ovo izdanje „Izvođenja poezije na filmu“ biće knjiga italijanskog filologa Amilkarea Janučija koja se još 2004. godine pojavila u izdanju univerziteta u Torontu pod nazivom Dante, film i televizija.

U predgovoru te veoma opsežne i detaljne studije, koja će u ovoj prezentaciji biti dopunjena primerima iz filma i TV serija nastalih nakon što je ona bila pripremljena za štampu, njen autor je analizirao „takva prisvajanja firentinskog pesnika i njegovog rada“ koja su se protezala kroz celu karijeru reditelja (Felini, Pazolini, Grinevej, Alen, Linč) ili glumaca/interpretatora (Gasman, Albertaci i Sermonti)“.

S druge strane, analizirao je i „danteovske trenutke“ u radu glumaca poput Džima Kerija i Roberta Beninija, kao i „vizuelni potencijal Danteovog teksta“ čiju eksploataciju zatičemo u TV produkciji Pitera Grineveja pod nazivom TV Dante, ili u Linčovom Plavom somotu i u TV serijalu Porodica Soprano Dejvida Čejsa.

Stihovi Dantea Aligijerija
Predavanje STIHOVI DANTEA ALIGIJERIJA u SKC-u