Slobodan Škerović

SLOBODAN ŠKEROVIĆ

Slobodan Škerović

Rođen 1954. godine u Beogradu. Slikar, pesnik, prozaista, esejista i urednik. Slikarstvo studirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu i Kunstakademie u Diseldorfu. Član ULUS-a i UKS.

Pesme i tekstove od 1976. godine objavljivao u časopisima: Haiku, Student, Vidici, Književna reč, Koraci, Gradina, Letopis Matice srpske, Stvaranje, Signal, Rukovet, Savremenik, Književne novine… Od 1980. do 1982. godine bio urednik listova Student i Vidici.

Kao autor i urednik aktivno učestvuje u signalističkom pokretu od 2001. godine, kao i u Projektu Rastko od 2007.

Objavio je četiri zbirke pesama: Srca (1987), Indigo (2005), Crna kutija (2010) i Zagrljena deca (2010), zbirku eksperimentalne proze Sve boje Arkturusa (2006), zbirku eseja Himera ili Borg (2008), blog-roman Kofer (2010) i roman Šamanijada (2012).

Dobitnik je nagrade “Lazar Komarčić” za najbolju naučnofantastičnu priču objavljenu 2006. godine, kao i prve nagrade konkursa “Vodenica” (2009).

Književni opus mu odlikuju duži poetski oblici, kao i intenzivno razmatranje odnosa tradicionalne duhovnosti i visoke tehnologije, kako u pesmama, tako i u esejima i naučnofantastičnoj prozi.