“Silazak u Atlantis” – prvi domaći roman o kloniranju

AtlantidaBeogradska izdavačka kuća “Partenon” objavila je roman “Silazak u Atlantis” Nenada Petrovića (1961). Na koricama knjige naznačeno je da je u pitanju prvi domaći roman koji se bavi temom kloniranja.

U izjavi za Tanjug, autor opisuje roman sledećim rečima: “To je roman-utopija iz mitskog Atlantisa koji za polazište ima Platonov opis davno nestalog Ostrva na kome je živela zlatna ljudska vrsta, vađenje njihovih ostataka sa tavnog dna uspomena čovečanstva i ponovno uspostavljanje jednom nasilno prekinutog poretka“.

Petrović je ovim delom 2010. godine učestvovao na “Deretinom” konkursu za neobjavljeni roman, ušavši u najuži izbor. A u kratkoj opservaciji rukopisa od strane žirija, tom prilikom je o romanu “Silazak u Atlantis” rečeno sledeće:

“Heseova paradigma o spasonosnoj ulozi (duhovno ujedinjenog) elitizma u osnovi je ovog romana s tezom. Autor prepliće filozofske i istorijske činjenice, s individualnom, skoro dnevnički verifikovanom biografijom, hronikom života mudrog i preosetljivog subjekta koji u svom posmatranju istorije, filozofije, globalnih ili dnevnih fenomena, sopstvenoj introspekciji pridružuje i citate iz pomenutih sfera duha i logosa i problem nastaje u tome što  metaknjiževni  sadržaji, akribijski prilozi, dimenzijom i stilskom funkcionalnošću stiču dimenziju i značenja po sebi pa se u drugi plan ostavlja beletristička komponenta ili matrica… Dovode se epohe, kolektivni  i pojedinačni, istorijski gestovi u novi, kontekst, daleko od ustaljene bezpogovornosti. Autor naglašava da je po sredi utopija i ishodišta njene dekonstrukcije ili rekonstrukcije Sveta u mentalnom su  sistemu pojedinca, njegove osetljivosti  ili spremnosti za borbu za sopstveni identitet, za sopstveni Atlantis.”

“Silazak u Atlantis” je treći roman Nenada Petrovića. Prethodno je objavio dela: “Čovek koga je trebalo ubiti” (Stubovi kulture, 1996), i “Sectio Caesare” (samizdat, 2001). Petrović je autor i tri zbirke priča: “Rane, ožiljci, melemi” (samizdat, 1997), “Arijadnino klupko” (Narodna knjiga, 2001) i “Ugriz rajske zmije” (Nolit, 2003).