SF rubrika u novom časopisu

DilemaNa kioscima se od 01. oktobra može naći “Dilema” – novi časopis prilično raznovrsnog sadržaja, koji se u osnovi bavi suočavanjem čoveka sa pitanjima koja pred njega stavljaju nove tehnološke i sociološke tekovine.

Prvi broj časopisa na pedeset strana donosi tekstove iz domena psihologije, medicine, arhitekture, istorije, arheologije, ali i nekoliko članaka iz domena umetnosti i kulture. Razlog zašto ovaj časopis posebno spominjemo ovde jeste rubrika, koja će biti stalna u narednim brojevima, a koja će biti posvećena naučnoj fantastici.

Za rubriku je zadužen Svetislav Filipović – Filip, predsednik beogradskog udruženja ljubitelja naučne fantastike “Sci&Fi“. On će svojim tekstovima pokušati da predstavi čitaocima spregu nauke i umetnosti, u ovom slučaju, astronomije i naučne fantastike. U prvom broju, tekstom na dve strane, Filipović uvodi čitaoce u osnove naučne fantastike predstavljajući njene početke, podelu na podžanrove i navodeći najistaknutije predstavnike literarnog korpusa. Uz tekst su štampani i citati velikana žanra (prozaista i teoretičara) u kojima oni daju svoje viđenje šta je to zapravo naučna fantastika. Za naredni broj Filipović je spremio tekst o SF-u na filmu, a nakon njega treba očekivati prvi od tekstova posvećenih međusobnom prožimanju nauke i žanra.

Časopis “Dilema” izlazi u dvonedeljnom ritmu, može se naći na svim kioscima, a košta 50 dinara.